Най-малко 30% от дървесните видове в света са застрашени от изчезване