Зам.-здравният министър обяви кога ще се въведе вечерен час в България