Депутатите ще обсъдят днес промените в Закона за висшето образование и Закона за отбраната