Заведенията ще могат да работят на 100%, но ако клиентите имат сертификат