Все повече жени играят ключова роля в развитието на земеделието у нас