Разработват изкуствен интелект за търговия на фондовата борса